You are here

  • 29.01.2021 | 895 lượt xem | Nguyễn Phước Quý Tường

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường năm 2020: Khảo sát hàm lượng Flavonoid và khả năng kháng ôxy hóa cao chiết cây dứa (Ananas comosus) tại Tắc Cậu - tỉnh Kiên Giang

Chiều ngày 28/1, tại Phòng họp Khu hiệu bộ Nhà A đã diễn ra cuộc họp nghiệm thu đề tài KH&CN cấp trường năm 2020: “Khảo sát hàm lượng Flavonoid và khả năng kháng ôxy hóa cao chiết cây dứa (Ananas comosus) tại Tắc Cậu - tỉnh Kiên Giang” do ThS. Nguyễn Thị Thu Hậu – Giảng viên Khoa Nông nghiệp và PTNT làm Chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu gồm có: TS. Nguyễn Văn Thành, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch; ThS. Lê Hoàng Phượng, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Thực hành – Thí nghiệm, Ủy viên phản biện 1; ThS. Huỳnh Kim Yến, Giảng viên Khoa Nông nghiệp và PTNT, Ủy viên phản biện 2; ThS. Trần Nguyên Chất, Giảng viên Khoa Nông nghiệp và PTNT, Ủy viên; TS. Dương Văn Nhã, Trưởng Phòng Hợp tác và KHCN, Ủy viên - Thư ký. Đề tài đã tiến hành thực hiện các nội dung nghiên cứu chính như sau: Điều chế cao chiết từ Dứa; Định lượng Flavonoid tổng số trong các loại cao chiết từ Dứa; Đánh giá khả năng kháng ôxy hóa của cao chiết từ Dứa.

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu

Sau khi Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đạt được, các Ùy viên phản biện và thành viên Hội đồng đã lần lượt có các ý kiến đóng góp cũng như đặt những câu hỏi để Chủ nhiệm đề tài giải thích làm rõ thêm. Nội dung ý kiến của thành viên Hội đồng chủ yếu xoay quanh các vấn đề: câu chữ, bố cục, hình thức của báo cáo; cơ sở khoa học và cách thức tiến hành thí nghiệm, đo đạc của các chỉ tiêu trong quá trình nghiên cứu; cơ sở chọn dung môi; tính logic, thống nhất trong việc sắp xếp, trình bày số liệu, kết quả nghiên cứu...

ThS. Nguyễn Thị Thu Hậu, Chủ nhiệm đề tài báo cáo trước Hội đồng

ThS. Nguyễn Thị Thu Hậu đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng và giải trình, cung cấp thêm một số thông tin để làm rõ các vấn đề do thành viên Hội đồng đặt ra. Ngoài ra, đáng lưu ý là qua việc thực hiện nghiên cứu, Chủ nhiệm đề tài cũng đã công bố được 03 bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học trong Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của Hồi đồng giáo sư Nhà nước.

Thành viên Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu cho điểm đánh giá và kết quả điểm trung bình là 73,4/100 – xếp loại Khá.

            NGUYỄN TƯỜNG

AddThis Sharing Buttons