You are here

  • 06.05.2024 | 225 lượt xem | Danh Thế Anh

Nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ trong nghiên cứu khoa học

Vừa qua, Trường Đại học Kiên Giang và Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao công nghệ (Đại học Quốc gia TP. HCM) đã tổ chức hội thảo khoa học cấp Trường với chủ đề “sở hữu trí tuệ trong nghiên cứu khoa học”.

Hội thảo đã chia sẻ tổng quan về sở hữu trí tuệ; Nhận diện pháp luật sở hữu trí tuệ và sản phẩm trí tuệ; Vai trò của sở hữu trí tuệ trong đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp và trao đổi, chia sẻ các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ.

Ông Vương Hoàng Nguyên – Trưởng phòng Sở hữu trí tuệ, Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao công nghệ chia sẻ về tổng quan sở hữu trí tuệ

Theo ông Vương Hoàng Nguyên – Trưởng phòng Sở hữu trí tuệ, Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao công nghệ: Sở hữu trí tuệ tạo động lực quan trọng thúc đẩy sự tăng trưởng của nền kinh tế sự phát triển của xã hội về giá trị vật chất và giá trị tinh thần. Quyền sở hữu trí tuệ biến các tài sản trí tuệ thành tài sản độc quyền có thể mua bán, trao đổi trên thị trường. Đồng thời, tạo nên sức mạnh của nền kinh tế quốc gia, định hướng nghiên cứu, tránh trùng lặp, khai thác tri thức sẵn có. Khuyến khích sáng tạo, nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp và là công cụ quảng bá, xây dựng, phát triển thương hiệu.

PGS. TS. Nguyễn Trung Cang – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang và PGS. TS. Từ Diệp Công Thành – Giám đốc Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao công nghệ ký kết hợp tác

Dịp này, PGS. TS. Nguyễn Trung Cang – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang và PGS. TS. Từ Diệp Công Thành – Giám đốc Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao công nghệ đã đại diện 2 đơn vị ký kết thỏa thuận hợp tác với mục tiêu cùng phát triển trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Giảng viên Trường Đại học Kiên Giang trao đổi các vấn đề về sở hữu trí tuệ

PGS. TS. Nguyễn Trung Cang cho biết: 2 đơn vị ký kết hợp tác để khai thác tiềm năng, thế mạnh của hai bên, góp phần xây dựng và phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của hai bên một cách hiệu quả nhất, trong đó chú trọng đến lĩnh vực tài sản trí tuệ. Thúc đẩy phát triển tài sản trí tuệ của Trường Đại học Kiên Giang trên cơ sở xác lập quyền sở hữu trí tuệ và định hướng khai thác thương mại, góp phn thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Với các nội dung hợp tác như: Hỗ trợ tư vấn chiến lược và thúc đẩy phát triển nhanh tài sản trí tuệ cho Trường Đại học Kiên Giang; Cung cấp dịch vụ tư vấn trọn gói và xác lập quyền sở hữu trí tuệ của các ấn phẩm được hình thành từ quá trình đào tạo, nghiên cứu; Cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn về sở hữu trí tuệ; Phối hợp tổ chức hội thảo/hội nghị khoa học và trao đổi chuyên đề về sở hữu trí tuệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Đồng thời hợp tác cùng triển khai thực hiện chung các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học trong đó có liên quan đến sở hữu trí tuệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

NHƯ NGỌC

AddThis Sharing Buttons