You are here

  • 22.02.2020 | Nguyễn Vĩnh Tân

Nâng cao nhận thức công tác đảm bảo chất lượng cho viên chức và người lao động

Sáng ngày 20/2, Trường Đại học Kiên Giang đã tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về công tác đảm bảo chất lượng để phục vụ công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đối với Nhà trường cho hơn 300 cán bộ, viên chức, giảng viên và người lao động trong toàn Trường.

Toàn cảnh buổi tập huấn

     Theo đó, buổi tập huấn đã triển khai các nội dung như: tầm quan trọng của đảm bảo và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo Luật giáo dục đại học; nhận thức và xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong Nhà trường; mối liên hệ giữa công tác đảm bảo chất lượng bên trong Nhà trường với các tiêu chuẩn/tiêu chí; kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tư vấn viên Lê Hoàng Vũ trình bày và chia sẻ kinh nghiệm về công tác đảm bảo chất lượng

Giảng viên đặt câu hỏi thảo luận tại buổi tập huấn

     Tại buổi tập huấn, các giảng viên còn được trao đổi, bàn luận với chuyên gia về các vấn đề xoay quanh công tác đảm bảo chất lượng.

NHƯ NGỌC

AddThis Sharing Buttons