You are here

  • 19.04.2021 | Như Ngọc

Ký kết với Trường cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Vừa qua, tại Kiên Giang đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Kiên giang với Trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh buổi lễ ký kết biên bản ghi nhớ với Trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Hai trường đã thống nhất hợp tác các chương trình học thuật với các nội dung phối hợp công tác như: Trao đổi giảng viên, cung cấp sự hỗ trợ chung cho chương trình đào tạo liên thông, giao lưu trao đổi học thuật; Trao đổi chuyển tiếp học phần của học sinh, sinh viên; Đào tạo ngôn ngữ Quốc tế và đào tạo ngắn hạn, cụ thể hai trường có thể mở các khóa đào tạo ngôn ngữ Quốc tế (tiếng Hàn, Trung , Nhật…) và các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn thuôc lĩnh vực Kinh tế - Du lịch, Công tác xã hội,..

Thầy Trần Văn Tú – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ

Việc ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa hai trường nhằm phát triển các hoạt động hợp tác giữa hai bên dựa trên nguyên tắc vì lợi ích cộng đồng và xã hội, địa phương, đôi bên cùng có lợi.

Thầy Trần Văn Tú – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và thầy Nguyễn Tuấn Khanh – Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Sau khi ký kết biên bản ghi nhớ, hai đơn vị đã thống nhất và ký các hợp đồng liên kết đào tạo về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin; đào tạo ngắn hạn hướng dẫn du lịch nội địa; giảng dạy học phần buồng, bàn, bar.

NHƯ NGỌC

AddThis Sharing Buttons