You are here

  • 15.08.2019 | Võ Hoàng Nhân

Kỳ họp thứ VII nhiệm kỳ 2014 - 2019, Hội Đồng Trường Đại học Kiên Giang

Sáng ngày 15/8/2019, tại Phòng họp khu hiệu bộ - Trường Đại học Kiên Giang, Hội đồng Trường Đại học Kiên Giang nhiệm kỳ 2014-2019 tổ chức kỳ họp thứ VII. TS. Đặng Thanh Sơn - Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp.

Toàn cảnh kỳ họp thứ VII nhiệm kỳ 2014 – 2019 Hội đồng Trường Đại học Kiên Giang 

  Tại kỳ họp thứ VII, các thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã tiến hành thảo luận và thông qua dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động Trường Đại học Kiên Giang. Khi được thông qua, quy chế tổ chức và hoạt động Trường Đại học Kiên Giang sẽ được thực thi đến cuối tháng 8/2019, sau đó được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Luật Giáo dục Đại học năm 2018.

  Tại đây, Ban Giám hiệu cũng thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 - 2020; Xin ý kiến về Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Đại học Kiên Giang, sửa đổi, bổ sung theo Luật Giáo dục Đào tạo năm 2018; Xin ý kiến về biên chế người làm việc và kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019; Xin ý kiến về kế hoạch dự toán thu, chi ngân sách năm 2020; Xin ý kiến về đầu tư mua sắm, xây dựng cơ bản năm 2020; Xin ý kiến về phương án tạo nguồn để đào tạo Tiến sĩ trẻ đến năm 2025; Xin ý kiến về việc sử dụng chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ của ứng viên trong đợt tuyển dụng viên chức năm 2019; Xin ý kiến về việc thành lập Trung tâm dịch vụ trên nền tảng Ban Quản lý nội trú, hoạt động tự chủ 100% từ năm học 2019 – 2020. 

PGS.TS Thái Thành Lượm - Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Trường phát biểu.

Các thành viên Hội đồng thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung của phiên họp

Hội đồng bỏ phiếu thống nhất 100% thông qua các ý kiến tờ trình của Ban Giám Hiệu đề xuất.

Trịnh Hoàng Minh Châu

AddThis Sharing Buttons