You are here

  • 22.01.2021 | 1,384 lượt xem | Võ Hoàng Nhân

Hội nghị lấy ý kiến bổ sung quy hoạch chức danh Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2019 - 2024

Sáng ngày 21/01, Trường Đại học Kiên Giang đã triệu tập viên chức và người lao động Hợp đồng 68 để dự Hội nghị lấy ý kiến bổ sung quy hoạch chức danh Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tại Hội nghị, Hiệu trưởng Nguyễn Tuấn Khanh đã cho biết, hiện tại, Nhà trường chỉ có Hiệu trưởng và 01 Phó Hiệu trưởng, chưa đủ số lượng theo định. Ngoài ra, thời gian qua, khối lượng công việc quản lý, điều hành của Nhà trường khá lớn nên đôi lúc gặp khó khăn trong công tác quản lý điều hành do Ban giám hiệu quá mỏng, khó theo sát tất cả các mảng hoạt động của Nhà trường nên rất cần bổ sung quy hoạch chức danh Phó Hiệu trưởng. Đây là cơ sở để tạo nguồn phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức quản lý đủ tiêu chuẩn để xem xét bổ nhiệm bổ sung Phó Hiệu trưởng cho Nhà trường trong thời gian tới để đảm bảo chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban giám hiệu. Hiện tại, quy hoạch của Nhà trường có 03 vị trí Phó Hiệu trưởng. Nhà trường đã quy hoạch tạo nguồn cho vị trí này là 05 người, nay cần bổ sung quy hoạch 04 người cho đủ số lượng theo quy định: 01 vị trí chức danh quy hoạch 03 người.

Hiệu trưởng Nguyễn Tuấn Khanh phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã thống nhất lấy ý kiến đối với các viên chức của Trường, có trình độ thạc sĩ trở lên, ngạch giảng viên chính hoặc chuyên viên chính, là đảng viên có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên, đang giữ chức vụ trưởng hoặc phó phụ trách các đơn vị, gồm các viên chức sau: ThS. Trần Thị Ánh – Phó trưởng phụ trách Phòng Đào tạo, TS. Nguyễn Trung Cang – Trưởng khoa Ngoại ngữ, ThS. Lê Việt Khái – Trưởng phòng Công tác sinh viên và kết nối cộng đồng, ThS. Phạm Thị Hồng Như – Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, TS. Nguyễn Hữu Thọ - Trưởng khoa Sư phạm và Xã hội nhân văn, ThS. Huỳnh Kim Thủy – Trưởng khoa Chính trị - Quốc phòng.

Viên chức và người lao động tham gia bỏ phiếu lấy ý kiến tại Hội nghị

                                                                                                            NGUYỄN TƯỜNG

AddThis Sharing Buttons