You are here

  • 18.06.2019 | Võ Hoàng Nhân

Hội đồng Trường họp phiên thứ 5 của nhiệm kỳ 2014 - 2019

Chiều ngày 14/6/2019, tại Trường Đại học Kiên Giang đã diễn ra phiên họp thứ 5 của Hội đồng trường Trường Đại học Kiên Giang nhiệm kỳ 2014 – 2019. Nội dung phiên họp chủ yếu là trao đổi, thống nhất về việc kiện toàn Hội đồng trường.

TS. Đặng Thanh Sơn, Chủ tịch Hội đồng Trường, thông qua chương trình làm việc của phiên họp (Ảnh: Lệ Phương).

Hội đồng trường Trường Đại học Kiên Giang được thành lập lần đầu gồm có 25 thành viên theo Quyết định 3974/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Qua gần 05 năm hoạt động, các thành viên Hội đồng Trường nhìn chung đã tích cực tham gia đóng góp cho sự phát triển của Nhà trường. Tuy nhiên, đến nay, vì lý do sức khỏe và điều kiện cá nhân không cho phép, một số thành viên của Hội đồng trường không thể tiếp tục tham gia Hội đồng Trường. Ngoài ra, theo quy định của Luật giáo dục đại học sửa đổi năm 2018 về cơ cấu thành phần thành viên Hội đồng trường của trường đại học công lập thì Nhà trường cũng cần nhanh chóng tiến hành việc kiện toàn Hội đồng trường trước ngày 01/7/2019.

PGS.TS Thái Thành Lượm, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, khai thông về cơ cấu thành phần thành viên Hội đồng Trường (Ảnh: Lệ Phương). 

Sau khi trao đổi, thảo luận, phiên họp đã thống nhất cho 09 thành viên của nhiệm kỳ 2014 -2019 thôi tham gia Hội đồng Trường và bổ sung 09 thành viên Hội đồng trường mới nhằm đảm bảo cơ cấu thành phần theo quy định, tổng số thành viên Hội đồng Trường vẫn giũ nguyên con số 25. Trong đó, chi tiết về cơ cấu thành phần như sau: Chủ tịch, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Ủy viên Ban chấp hành Đòan thanh niên là sinh viên (thành phần cứng) là 04 người (16%); đại diện giảng viên là 11 người (44%); đại diện viên chức, người lao động của Trường là  02 người (8%); thành viên ngoài trường là 08 người (32%).

PGS.TS Trần Vĩnh Phước, thành viên Hội đồng Trường, đóng góp ý kiến tại phiên họp (Ảnh: Lệ Phương).

 

Quý Tường

AddThis Sharing Buttons