You are here

  • 30.07.2022 | 284 lượt xem | Như Ngọc

Hành trình Trường Đại học Kiên Giang đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Ngày 20/7/2022, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Đà Nẵng đã ký Quyết định số 137/QĐ-CEA.UD công nhận và cấp Giấy chứng nhận Trường Đại học Kiên Giang đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn quy định tại Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, khẳng định những nỗ lực không ngừng của Nhà trường trong việc duy trì, cải tiến và nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục đại học trong giai đoạn 2016 - 2020.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Trường Đại học Kiên Giang đã từng bước khẳng định uy tín và thương hiệu bằng chất lượng đào tạo, học đi đôi với hành, gắn đào tạo với thực tế và nhu cầu sử dụng nhân lực của xã hội. Bên cạnh việc từng bước đầu tư cơ sở vật chất; đổi mới chương trình đào tạo theo hướng hiện đại; tuyển chọn đội ngũ cán bộ, giảng viên giỏi; xây dựng môi trường học tập hạnh phúc với mong muốn giúp người học phát triển toàn diện, Trường Đại học Kiên Giang còn đặc biệt chú trọng đến công tác kiểm định chất lượng theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Gíao dục và Đào tạo.

Ngày 20/7/2022, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Đà Nẵng đã ký Quyết định số 137/QĐ-CEA.UD công nhận và cấp Giấy chứng nhận Trường Đại học Kiên Giang đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn quy định tại Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, khẳng định những nỗ lực không ngừng của Nhà trường trong việc duy trì, cải tiến và nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục đại học trong giai đoạn 2016 - 2020.

Mốc thời gian đầy ý nghĩa trong chặng đường Trường Đại học Kiên Giang được công nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Để được công nhận và cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định, Nhà trường đã triển khai tự đánh giá chất lượng giáo dục ngay từ năm 2019, hoàn thành báo cáo tự đánh giá và đề nghị Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Đà Nẵng tổ chức thẩm định, đánh giá ngoài độc lập theo quy định.

Ngày 01/4/2021: thực hiện khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài. Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã tổ chức khảo sát sơ bộ, quan sát thực tế tại cơ sở của Nhà trường bao gồm các hạng mục: Khuôn viên, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, học tập của cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường, phòng làm việc, giảng đường,… để triển khai đánh giá ngoài chính thức.

TS. Nguyễn Tuấn Khanh – Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang và TS. Trần Quang Hải – Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, Trưởng đoàn đánh giá ngoài ký kết Biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức

Ngày 04/01/2022-08/01/2022: thực hiện khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài:  Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Đà Nẵng tổ chức phỏng vấn, thảo luận 9 nhóm các bên liên quan trong và ngoài trường với tổng số 214 người (bao gồm: doanh nghiệp, sinh viên, cựu sinh viên, cán bộ quản lý, giảng viên); khảo sát 489 sinh viên tốt nghiệp về tình hình việc làm, sinh viên đang học về chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, các hoạt động giảng dạy,…

Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục họp phiên thứ 14

Ngày 25-26/6/2022: Tại Đà Nẵng, Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục họp phiên thứ 14 để nghe cáo báo về kết quả tự đánh giá, thẩm định kết quả đánh giá ngoài của Nhà trường. Kết quả 100% thành viên Hội đồng biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thẫm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Kiên Giang với điểm trung bình của các tiêu chuẩn trong từng lĩnh vực:

  • Đảm bảo chất lượng về chiến lược: 3,92 điểm
  • Đảm bảo chất lượng về hệ thống: 3,95 điểm
  • Đảm bảo chất lượng về thực hiện chức năng: 3,88 điểm
  • Kết quả hoạt động: 3,81 điểm

Ngày 25/7/2022, Trường Đại học Kiên Giang đã long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.

Việc Nhà trường được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đại học là vinh dự, đồng thời là động lực thúc đẩy nhà trường không ngừng phấn đấu, nỗ lực hơn nữa, là tiền đề quan trọng để nhà trường tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng với mục tiêu xây dựng Trường Đại học Kiên Giang trở thành trường đại học uy tín trong khu vực và cả nước.

NHƯ NGỌC

AddThis Sharing Buttons