You are here

  • 05.07.2024 | 68 lượt xem | Danh Thế Anh

Đảng bộ Trường Đại học Kiên Giang tập trung triển khai thực hiện 5 nguyên tắc cơ bản về xây dựng Đảng

Ngày 2/7, Đảng ủy Trường Đại học Kiên Giang đã tổ chức Hội nghị Sơ kết Công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, hơn 200 đảng viên đã đến tham dự hội nghị.

Đảng bộ Trường Đại học Kiên Giang có 243 đảng viên, trong đó: 165 đảng viên là viên chức, người lao động, 78 đảng viên là sinh viên. Trong 6 tháng đầu năm, đảng bộ kết nập mới 10 đảng viên, đạt 33% chỉ tiêu; cử 23 đảng viên dự bị tham dự lớp bồi dưỡng đảng viên mới; 60 quần chúng ưu tú đi học lớp Cảm tình Đảng.

Đảng uỷ Trường và các chi uỷ, chi bộ trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ bản tốt nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong 6 tháng đầu năm 2024. Triển khai, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh và của Đảng uỷ Khối. Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025. Quan tâm kiện toàn, bổ sung chi uỷ chi bộ; chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên; thực hiện tốt công tác phát triển đảng, quản lý tình hình đảng viên; triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024.

TS. Nguyễn Tuấn Khanh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kiên Giang phát biểu tại hội nghị

Quan tâm chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng, trong 6 tháng đầu năm 2024 đã cử 02 VC đi học NCS theo Đề án 89; 01 VC đi học NCS; cử 03 VC đi học và tham gia hoạt động nghiên cứu ở nước ngoài. Có 52% viên chức quản lý được tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn.

 

Đảng viên đóng góp ý kiến tại hội nghị

Chỉ đạo xây dựng Đề án tuyển sinh năm 2024 và kế hoạch tổng thể công tác tuyển sinh đại học năm 2024 và kế hoạch tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh năm 2024. Kết quả nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển và tổ chức xét tuyển (3 đợt) năm 2024, có 2.478 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đợt 4 nhận được tính đến ngày 26/6/2024 là 661 hồ sơ. Chỉ đạo thực hiện 03 đề án mở ngành đào tạo đại học năm 2024 gồm: Giáo dục Mầm nom, Truyển thông đa phương tiện và Thương mại điện tử.

TS. Nguyễn Tuấn Khanh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kiên Giang trao giấy khen cho 2 tập thể có cách làm hay trong tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Chỉ đạo thực hiện giao nhiệm vụ và ký kết hợp đồng cho 02 đề tài cấp Bộ thực hiện năm 2024 (đạt 40% chỉ tiêu); có 20 đề tài NCKH cấp Trường đạt 80%; 50 đề tài NCKH do sinh viên thực hiện, đạt 100%; có 12 bài báo quốc tế đạt 60%. Hoàn thiện các văn bản thuộc dự án NET-Works gửi đến Vụ KHTC-Bộ GDĐT và tuyển chọn cá nhân tham gia tập huấn thuộc Dự án “NET-Works” tại Trường Đại học Khoa học ứng dụng Ostfalia (Đức) đợt 2.

Đồng chí Huỳnh Hoàng Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Hoàng Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh Đảng ủy Trường Đại học Kiên Giang cần tiếp tục triển khai các văn bản, Nghị quyết của Đảng, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số. Tập trung triển khai thực hiện “5 nguyên tắc cơ bản về xây dựng Đảng”, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tăng cường công tác dân vận và dân vận khéo năm 2024. Ban hành kế hoạch thi đua chuyên đề lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Có giải pháp khắc phục những hạn chế, tăng cường nêu gương tránh tình trạng sợ trách nhiệm không dám làm.

TS. Nguyễn Tuấn Khanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường và TS. Nguyễn Văn Thành – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Kiên Giang ký kết Quy chế phối hợp công tác

Kết luận hội nghị, TS. Nguyễn Tuấn Khanh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kiên Giang yêu cầu Đảng viên tập trung nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, tăng cường công tác lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với Hội đồng trường, Ban Giám hiệu. Triển khai chính sách thu hút nguồn nhân lực và chính sách thu hút người học. Kết nối doanh nghiệp để giải quyết việc làm cho sinh viên; Xây dựng Đề án mở trường sư phạm thực hành. Tăng cường công tác phát triển Đảng, công tác đoàn thể và tuyên truyền…

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy, Hội đồng trường và Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang. Và trao giấy khen cho 2 tập thể có cách làm hay trong tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

NHƯ NGỌC

AddThis Sharing Buttons