You are here

  • 09.06.2019 | Võ Hoàng Nhân

Hội thảo khoa học chuyên đề: Phương pháp luận xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý, triển khai, ứng dụng các đề tài, dự án KH&CN tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2010 – 2015

Sáng ngày 31/05/2019, Trường Đại học Kiên Giang đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học chuyên đề: Phương pháp luận xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý, triển khai, ứng dụng các đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2010 – 2015. Hội thảo được thực hiện nhằm thảo luận, lấy ý các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nhà trường; tiến đến hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá các đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2010 – 2015 và bộ câu hỏi thu thập số liệu sơ cấp.

Toàn cảnh buổi hội thảo

Đây là một trong những chuyên đề của nhóm nghiên cứu thuộc đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh: “Đánh giá hiện trạng công tác quản lí, triển khai thực hiện và ứng dụng các đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2010 – 2015”.  Thành phần tham dự hội thảo gồm có: Phòng Quản lí Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Kiên Giang, nhóm tác giả nghiên cứu đề tài, Ban Giám hiệu Trường Đại học Kiên Giang, các chuyên gia đến từ các trường đại học, các viện nghiên cứu trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra còn có sự tham dự của đông đảo thầy, cô quan tâm đến đề tài.

Các đại biểu thảo luận tại hội thảo

  Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Khanh, Chủ nhiệm đề tài, đã đại diện nhóm nghiên cứu trình bày cơ sở lý luận và dự thảo bộ tiêu chí đánh giá, bộ câu hỏi thu thập số liệu sơ cấp. Trên cơ sở đó, hội thảo đã có nhiều thảo luận, đóng góp quí báu, đặc biệt là các ý kiến đóng góp từ các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài.

Kết quả Hội thảo sẽ là cơ sở để nhóm nghiên cứu đề tài hòan thiện bộ tiêu chí và bảng hỏi cho từng đối tượng, từng nhóm lĩnh vực đề tài, dự án phục vụ cho việc thu thập thông tin sơ cấp, phân tích, đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp sát thực sau này.

Lê Như

AddThis Sharing Buttons