You are here

  • 10.06.2019 | 1,977 lượt xem | Võ Hoàng Nhân

Thông tin công ty và chương trình tuyển dụng của công ty Hải Phong

Thông tin công ty và chương trình tuyển dụng của công ty Hải Phong

Website: https://www.sanken-ele.co.jp/index.php

Đăng ký và nộp hồ sơ: Hotline: 0982 106 036 (Zalo)

Trực tuyến tại địa chỉ: https://forms.gle/SrQk33oqV9wjdjyQA

AddThis Sharing Buttons