You are here

  • 07.07.2019 | Võ Hoàng Nhân

Về việc điều chỉnh hồ sơ xét tốt nghiệp đối vói sinh viên cao đẳng, đại học hệ chính quy năm 2019

Nhà Trường thông báo đến toàn thể sinh viên về việc điều chỉnh hồ sơ xét tốt nghiệp cao đăng, đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

- Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/7/2019.

- Địa điếm: tại văn phòng các Khoa chuyên môn (Sinh viên thuộc Khoa nào quản lý thì nộp tại văn phòng Khoa đó). Các trường họp sinh viên đã nộp hồ so trước đó cho Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng sẽ được bàn giao về các Khoa để tổng họp.

- Dự kiến xét tốt nghiệp đợt 1 cấp Trường vào ngày 19/7/2019. Các Khoa chuyên môn tống họp xét trước và gửi hồ sơ kèm theo báo cáo xét tốt nghiệp của sinh viên về Phòng Quản lý đào tạo Đại học và Sau đại học trễ nhất ngày 12/7/2019.

Cụ thể xin xem File đính kèm

AddThis Sharing Buttons