You are here

  • 08.12.2022 | 1,078 lượt xem | Nguyễn Vĩnh Tân

Thông báo về việc thực hiện thủ tục tiếp nhận viên chức trúng tuyển Kỳ tuyển dụng viên chức Trường Đại học Kiên Giang năm 2022

Tải mẫu tờ khai bảo hiểm xã hội tại đây

AddThis Sharing Buttons