Đại học Kiên Giang chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 08/03/1910 - 08/03/2020

Thông báo về việc thu học phí học kỳ II, năm học 2019 - 2020

13:42 | 17/01/2020

Trường Đại học

Kiên Giang

  • Địa chỉ: Số 320 A - Quốc lộ 61 - TT. Minh Lương, Châu Thành - Kiên Giang
  • Điện thoại: 0297.3.926714 - Fax: 0297.3.926714
  • Đang trực tuyến: 16
  • Tổng lượt truy cập: 1,624,495