You are here

  • 21.07.2023 | 1,179 lượt xem | Trần Ngọc Vĩnh Nhơn

Thông báo về việc tạm thu học phí học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 đối với sinh viên khóa 8 trở về trước

Trong thời gian chờ văn bản chỉ đạo của Bộ giáo dục và Đào tạo về mức thu học phí năm học 2023 - 2024, trường Đại học Kiên Giang thông báo về việc tạm thu học phí học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 đối với Sinh viên Khóa 8 trở về trước như sau

AddThis Sharing Buttons