You are here

  • 14.07.2023 | 2,589 lượt xem | Trần Ngọc Vĩnh Nhơn

Thông báo tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học đợt 2 năm 2023

Trường Đại học Kiên Giang thông báo tuyển sinh đại học theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt 2 năm 2023.

AddThis Sharing Buttons