You are here

  • 20.02.2023 | 372 lượt xem | Nguyễn Văn Rạng

Thông báo tuyển sinh Đại học theo hình thức đào tạo Vừa làm vừa học năm 2023

Thí sinh có thể tải phiếu dự tuyển tại link: https://bit.ly/PhieuDuTuyenVLVH_KGU
Và tham gia Zalo group tư vấn tuyển sinh tại link: https://bit.ly/TuyenSinh_VLVH_KGU

 

AddThis Sharing Buttons