You are here

  • 01.11.2022 | 411 lượt xem | Nguyễn Vĩnh Tân

Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng và điều chỉnh thời gian tổ chức thực hiện theo Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trường Đại học Kiên Giang năm 2022

AddThis Sharing Buttons