You are here

  • 16.08.2019 | Nguyễn Vĩnh Tân

Thông báo V/v họp Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

    Vào lúc 8 giờ 00 sáng chủ nhật ngày 18/8/2019, Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ tiến hành họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật gây trồng một số loài cây gỗ trong rừng ngập mặn tại Kiên Giang và Cà Mau”, Mã số B2017-TKG-02.

    Địa điểm: Phòng họp - Khu Hiệu bộ - Trường Đại học Kiên Giang.

    Hội đồng kính mời các Nhà Khoa học, các nhà quản lý, các chuyên gia, giảng viên và cá nhân quan tâm sắp xếp thời gian đến dự và đóng góp ý kiến cho đề tài./.

AddThis Sharing Buttons