Đại học Kiên Giang chào mừng Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3

Quyết định về việc cảnh báo học vụ Sinh viên học kỳ II năm học 2018 - 2019

16:13 | 24/02/2020

Trường Đại học

Kiên Giang

  • Địa chỉ: Số 320 A - Quốc lộ 61 - TT. Minh Lương, Châu Thành - Kiên Giang
  • Điện thoại: 0297.3.926714 - Fax: 0297.3.926714
  • Đang trực tuyến: 30
  • Tổng lượt truy cập: 1,970,592