You are here

  • 12.07.2019 | Võ Hoàng Nhân

Quyết định Về việc buộc thôi học đối với sinh viên Năm học 2018 - 2019 (Đợt 1)

Căn cứ Quyết định số 758/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 21 tháng 5 năm 2014 về việc thành lập Trường Đại học Kiên Giang

Mời tải trong File đính kèm!

AddThis Sharing Buttons