You are here

  • 07.07.2019 | Võ Hoàng Nhân

Quyết Định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên đại học hệ chính quy năm 2019

Căn cứ biên bản họp của Hội đồng xét tốt nghiệp Trường Đại học Kiên Giang vào ngày 14/6/2019. Ngày 21 tháng 06 năm 2019, Hiệu trường Trường Đại học Kiên Giang đã ra quyết định số 403/QĐ - ĐHKG, về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho 47 sinh viên đại học hệ chính quy ngành Công Nghệ Thực Phẩm.

Nội dung chi tiết xem File đính kèm

AddThis Sharing Buttons