You are here

  • 01.11.2023 | 1,020 lượt xem | Trần Ngọc Vĩnh Nhơn

Phát động phong trào thi đua chuyên đề Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm Ngày thành thành lập Trường Đại học Kiên Giang 2014 - 2024

Trường Đại học Kiên Giang xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề "Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Trường 2014 - 2024", với những nội dung cụ thể sau:

AddThis Sharing Buttons