You are here

  • 19.07.2022 | 185 lượt xem | Nguyễn Vĩnh Tân

Kế Hoạch Tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh cho đội ngũ giảng viên và viên chức theo Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025 tại trường Đại học Kiên Giang, năm 2022

AddThis Sharing Buttons