Đại học Kiên Giang chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 08/03/1910 - 08/03/2020

Danh sách thi Vòng 2 (Thực hành giảng dạy) của Giảng viên

20:07 | 11/02/2020

Trường Đại học

Kiên Giang

  • Địa chỉ: Số 320 A - Quốc lộ 61 - TT. Minh Lương, Châu Thành - Kiên Giang
  • Điện thoại: 0297.3.926714 - Fax: 0297.3.926714
  • Đang trực tuyến: 14
  • Tổng lượt truy cập: 1,624,467