You are here

  • 18.09.2023 | 906 lượt xem | Trần Ngọc Vĩnh Nhơn

Công tác thi đua, khen thưởng năm học 2023-2024

Kế hoạch số 151/KH-ĐHKG ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng năm học 2023-2024 (Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

AddThis Sharing Buttons