You are here

  • 18.05.2023 | 1,258 lượt xem | Nguyễn Văn Rạng

Tổ chức cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về An ninh mạng và Bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng năm học 2022-2023

Kế hoạch số 71/KH-ĐHKG ngày 18/5/2023 Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về An ninh mạng" và Bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng năm học 2022-2023

AddThis Sharing Buttons