You are here

  • 22.05.2023 | 885 lượt xem | Như Ngọc

Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng

Sáng ngày 20/5, Đảng ủy Trường Đại học Kiên Giang đã tổ chức Hội nghị Quy trình bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng.

Toàn cảnh Hội nghị Quy trình bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cảnh Chí Dũng – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh: Việc bổ nhiệm là nội dung quan trọng trong công tác quản lý, lãnh đạo của Nhà trường, từng bước kiện toàn đội ngũ, tăng cường tính chủ động, tích cực, đổi mới của tổ chức, cá nhân. Việc bổ nhiệm, sắp xếp viên chức vào vị trí công tác phù hợp với năng lực, trình độ nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển đội ngũ, tăng cường đoàn kết, nhất trí, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị.

Đồng chí Cảnh Chí Dũng – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại Hội nghị

Quy trình bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng được thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể quyết định, phát huy đầy đủ trách nhiệm cá nhân. Đảng ủy Trường Đại học Kiên Giang đã thông qua và thống nhất 100% Nghị quyết về công tác nhân sự, đề nghị Hội đồng trường xem xét, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Trung Cang, Trưởng khoa, Khoa Ngoại ngữ kiêm Trưởng phòng, Phòng Hợp tác và Khoa học công nghệ giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng.

Hội đồng trường đã tổ chức kỳ họp lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 để thông qua công tác cán bộ của Trường Đại học Kiên Giang

Chiều cùng ngày, Hội đồng trường đã tổ chức kỳ họp lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 để thông qua công tác cán bộ của Trường Đại học Kiên Giang. Sau khi trao đổi, bàn bạc, lấy ý kiến, Hội đồng trường thống nhất Quyết nghị về việc bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang đối với đồng chí Nguyễn Trung Cang, Trưởng khoa Ngoại ngữ kiêm Trưởng phòng, Phòng Hợp tác và Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Kiên Giang. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm.

Đồng chí Nguyễn Trung Cang thông qua chương trình hành động

Đồng chí Nguyễn Trung Cang sinh năm 1977 tại Quảng Trị, vào Đảng năm 2016; Tốt nghiệp Cử nhân Ngôn ngữ chuyên ngành tiếng Anh tại Trường Đại học Sư phạm Huế; tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh tại Đại học La Trobe, Úc; tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Ngôn ngữ học ứng dụng Anh tại Đại học Sheffiled, Vương quốc Anh. Đồng chí Nguyễn Trung Cang có 25 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực giáo dục; công tác tại Trường Đại học Kiên Giang và giữ các chức vụ như: Phó Trưởng Khoa Ngoại ngữ và Công nghệ Thông tin, Trưởng Khoa Ngoại ngữ, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ,  Trưởng khoa, Khoa Ngoại ngữ trường kiêm Trưởng phòng, Phòng Hợp tác và Khoa học công nghệ.

NHƯ NGỌC

AddThis Sharing Buttons