You are here

  • 08.09.2020 | Nguyễn Vĩnh Tân

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 84/KH-ĐHKG ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc tổ chức lễ tốt nghiệp và Hội nghị doanh nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên năm 2020

AddThis Sharing Buttons