You are here

  • 12.06.2019 | 2,237 lượt xem | Võ Hoàng Nhân

Thông tin doanh nghiệp công ty TNHH AUTOGRILL VFS F&B

Bạn đang làm việc tại một cửa hàng của HMSHost - một công ty đa quốc gia. Tuy vị trí địa lý khác nhau, nhưng chúng ta làm việc với cùng một khẩu hiệu (Slogan), cùng những giá trị cốt lõi và các đặc tính DNA hình thành nên bản sắc và văn hoá riêng của HMSHost.

Sự phát triển mạnh mẽ

     HMSHost không ngừng phát triển mở rộng theo nhu cầu bùng nổ của việc kinh doanh ăn uống và dịch vụ khách hàng tại các khu vực vận chuyển hành khách. Chúng ta có chi nhánh ở rất nhiều nơi trên thế giới, với hơn 100 sân bay, các trạm xe điện và trung tâm mua sắm. Các quốc gia hiện nay mà chúng ta đang có mặt bao gồm: Australia, Denmark, the United Arab Emirates, China, Finland, France, India, Indonesia, Ireland, Malaysia, the Netherlands, New Zealand, Norway, Russia, Sweden, Turkey, Vietnam and Qatar.

     HMSHost là một công ty con của tập đoàn Autogrill, một tập đoàn Ý dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh mua sắm trong sân bay. Chúng ta có hơn 34,000 thành viên đang làm việc mỗi ngày trên toàn cầu.

     Chúng ta luôn hướng đến:

LÀ MỘT CÔNG TY CUNG CẤP DỊCH VỤ ĂN UỐNG UY TÍN VÀ CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU CHO DU KHÁCH TRÊN TOÀN THẾ GIỚI.

AddThis Sharing Buttons