You are here

  • 04.05.2024 | 574 lượt xem | Trần Ngọc Vĩnh Nhơn

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Trường Đại học Kiên Giang thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

AddThis Sharing Buttons