You are here

  • 07.07.2019 | Võ Hoàng Nhân

Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp cao đẳng, đại học hệ chính quy năm học 2018-2019

Ngày 21 tháng 06 năm 2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang đã ra quyết định số: 402/QĐ-ĐHKG về việc kiện toàn Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp cao đẳng, đại học hệ chính quy năm học 2018-2019

Nội dung chi tiết xin xem File đính kèm

AddThis Sharing Buttons