You are here

  • 22.09.2021 | 2,148 lượt xem | Nguyễn Hoàng Phúc

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ ONLINE: INTERNATIONAL CONFERENCE ENGLISH LANGUAGE EDUCATION: EMPOWERING YOUR CAREER

Chi tiết xem file đính kèm:

- Đề án Hội thào: Chi tiết

- Chương trình hội thảo (Agenda): Chi tiết

- Danh sách báo cáo viên (Keynote speaker): Chi tiết

- Poster hội thảo: Chi tiết

AddThis Sharing Buttons