You are here

  • 09.06.2019 | 2,344 lượt xem | Võ Hoàng Nhân

Công khai theo Quyết định 18/2017/QĐ-TTg

Quy định xét công nhận chuyển đổi điểm và miễn trừ khối lượng kiến thức đào tạo liên thông trình độ đại học tại Trường Đại học Kiên Giang

AddThis Sharing Buttons