Bộ giáo dục và đào tạo

Trường Đại học kiên Giang

TẬN TÂM - UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - HỘI NHẬP

Sinh viên Quốc tế trong những ngày giãn cách ở Việt Nam

Lễ phát động cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo KGU STARTUP 2021

Khen thưởng đột xuất sinh viên có thành tích tiêu biểu trong việc phòng, chống dịch COVID-19

Sinh viên quốc tế tại Trường Đại học Kiên Giang nhận được sự hỗ trợ giữa đại dịch Covid-19