Bộ giáo dục và đào tạo

Trường Đại học kiên Giang


KGU luôn nổ lực để sinh viên có môi trường học tập chất lượng!

Lễ Khai giảng năm học 2020 - 2021

Vì sao sinh viên chọn Trường Đại học Kiên Giang?

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến 2020 - Theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT