Đại học Kiên Giang chào mừng ngày Quốc Khánh 2/9/2019
1559963573.jpg
Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ I

Vào ngày 20/5/2019, nhằm tổng kết đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên trong năm học 2017 – 2018, T...

1560009723.jpg
Hội thảo Khởi động dự án RISWA
“Risawa – Sản xuất lúa bị thất thoát trong điều ki...

Trường Đại học

Kiên Giang

  • Địa chỉ: Số 320 A - Quốc lộ 61 - TT. Minh Lương, Châu Thành - Kiên Giang
  • Điện thoại: 0297.3.926714 - Fax: 0297.3.926714
  • Đang trực tuyến: 16
  • Tổng lượt truy cập: 68,282