Đại học Kiên Giang chào mừng Ngày toàn quốc kháng chiến 19/12
1573722754.jpg
HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ở KIÊN GIANG NHÌN TỪ GÓC ĐỘ TÂM LÝ HỌC, GIÁO DỤC HỌC

Nâng cao hiệu quả giảng dạy theo hướng tạo động cơ và hứng thú học tập cho người học...

1560009723.jpg
Hội thảo Khởi động dự án RISWA
“Risawa – Sản xuất lúa bị thất thoát trong điều ki...
1559963573.jpg
Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ I
Vào ngày 20/5/2019, nhằm tổng kết đánh giá hoạt độ...

Trường Đại học

Kiên Giang

  • Địa chỉ: Số 320 A - Quốc lộ 61 - TT. Minh Lương, Châu Thành - Kiên Giang
  • Điện thoại: 0297.3.926714 - Fax: 0297.3.926714
  • Đang trực tuyến: 20
  • Tổng lượt truy cập: 1,116,691