Chào mừng kỷ niệm 6 năm, ngày thành lập Trường Đại học Kiên Giang 21/5/2014 - 21/5/2020.

Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên” năm học 2019 – 2020

16:28 | 20/08/2019

Sáng ngày 19 tháng 8 năm 2019, Trường Đại học Kiên Giang đã tổ chức buổi sinh hoạt đầu tiên cho sinh viên các khóa 2, 3 và 4 theo tinh thần Công văn số 2929/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên”,

Th.S Nguyễn Hữu Thọ, Trưởng phòng Khảo thí - Đảm bào chất lượng, báo cáo chuyên đề 1 tại Hội trường nhà học B.

    “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên” là một hoạt động thường niên có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của học sinh, sinh viên (HSSV). Thông qua hoạt động này, HSSV sẽ được giáo dục về pháp luật và được tuyên truyền, phổ biến các quy định, quy chế, các chế độ chính sách…

Báo cáo viên của Đoàn trường triển khai chuyên đề đến các bạn Đoàn viên Sinh viên

     Bên cạnh đó, Đoàn trường Đại học Kiên Giang đã kết hợp lồng ghép triển khai học tập, quán triệt 2 chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu niên” cho cán bộ đoàn; chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm” trong đoàn viên, sinh viên, triển khai  các kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và 6 bài học lý luận chính trị sửa đổi cho Đoàn viên, thanh niên. Từ đó, HSSV sẽ hiểu rõ hơn về quyền lợi, nghĩa vụ, nắm bắt kịp thời các chủ đề và ý thức trách nhiệm của một người công dân – HSSV.

Sinh viên tham gia buổi đầu tiên “Tuần sinh soạt công dân – Học sinh, sinh viên”

    “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên” năm học 2019 – 2020 của Trường Đại học Kiên Giang được diễn ra từ ngày 19 tháng 8 năm 2019 đến ngày 31 tháng 8 năm 2019. Kế hoạch tổ chức được chia thành 2 đợt; đợt 1 dành cho sinh viên các khóa 2, 3, 4 và đợt 2 dành cho sinh viên khóa 5 (tân sinh viên). Với một tuần học tập, sinh viên sẽ được nghe các báo cáo; được trao đổi, sinh hoạt các nội dung liên quan và được tham gia đối thoại cùng các Khoa chuyên môn. Đây là hoạt động đầu tiên của năm học; với kế hoạch cụ thể, rõ ràng và sự phối hợp tốt giữa các đơn vị phụ trách với HSSV chắc chắn rằng hoạt động này sẽ đem lại nhiều kết quả thiết thực, tạo tiền đề cho một năm học mới đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

Ảnh và bài: Lê Như

Trường Đại học

Kiên Giang

  • Địa chỉ: Số 320 A - Quốc lộ 61 - TT. Minh Lương, Châu Thành - Kiên Giang
  • Điện thoại: 0297.3.926714 - Fax: 0297.3.926714
  • Đang trực tuyến: 22
  • Tổng lượt truy cập: 2,429,844