Đại học Kiên Giang kỷ niệm ngày Nam Bộ kháng chiến 23/9/1945

Quyết định Về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt tháng 7 năm 2019

11:08 | 16/08/2019

Trường Đại học

Kiên Giang

  • Địa chỉ: Số 320 A - Quốc lộ 61 - TT. Minh Lương, Châu Thành - Kiên Giang
  • Điện thoại: 0297.3.926714 - Fax: 0297.3.926714
  • Đang trực tuyến: 20
  • Tổng lượt truy cập: 166,289