Đại học Kiên Giang chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp cao đẳng, đại học hệ chính quy năm học 2018-2019

00:01 | 07/07/2019

Ngày 21 tháng 06 năm 2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang đã ra quyết định số: 402/QĐ-ĐHKG về việc kiện toàn Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp cao đẳng, đại học hệ chính quy năm học 2018-2019

Nội dung chi tiết xin xem File đính kèm

Trường Đại học

Kiên Giang

  • Địa chỉ: Số 320 A - Quốc lộ 61 - TT. Minh Lương, Châu Thành - Kiên Giang
  • Điện thoại: 0297.3.926714 - Fax: 0297.3.926714
  • Đang trực tuyến: 22
  • Tổng lượt truy cập: 594,512