Đại học Kiên Giang chào mừng năm mới 2020

Lịch làm việc của Ban Giám Hiệu từ ngày 17-06 đến ngày 28-06-2019

18:31 | 18/06/2019

Ngày Sáng Chiều

Thứ 2

17/6/2019

* 08h: Họp Hội đồng xét nâng lương

TP: Ban Giám hiệu; Thành viên theo QĐ

Tại: Phòng họp KHB

* 09h: Họp thông qua đề tài tốt nghiệp của sinh viên

TP: Hiệu trưởng; Thành viên có liên quan

Tại: Phòng tiếp công dân

* 09h30: Họp Ban tổ chức Ngày hội việc làm

TP: PHT. Khanh; Thành viên có liên quan

Tại: Phòng họp KHB

* Xử lý công việc cơ quan

TP: Ban Giám hiệu

Tại: Phòng LV

 

Thứ 3

18/6/2019

* 08h: Tổ chức ngày hội việc làm

TP: Hiệu trưởng; PHT. Khanh; Thành phần theo KH

Tại: Hội trường lớn Nhà học B

* Dự Hội nghị của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL (đến sáng ngày 19/6)

TP: PHT. Thành

Tại: TP.HCM

 

* Xử lý công việc cơ quan

TP: Hiệu trưởng; PHT. Khanh

Tại: Phòng LV

Thứ 4

19/6/2019

* 08h: Họp Hội đồng đánh giá giảng thử của Khoa Chính trị - Luật

TP: Hiệu trưởng; Thành viên có liên quan

Tại: Phòng LV

* 08h: Làm việc vói Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

TP: PHT. Khanh

Tại: Đảng ủy Khối

* Đi công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh (đến ngày 20/6)

TP: Hiệu trưởng

Tại: TP.HCM

* Xử lý công việc cơ quan

TP: PHT. Khanh

Tại: Phòng LV

* 14h: Họp tổ công đoàn CTSV

TP: PHT.Thành; Tổ công đoàn CTSV

Tại: Phòng tiếp công dân

Thứ 5

20/6/2019

* 08h: Họp phòng QLĐT nghe báo cáo công tác tuyển sinh và hoàn chỉnh hồ sơ mở mã ngành theo Thông tư 22

TP: PHT. Khanh; p. QLĐT

Tại: Phòng họp KHB

* 08h: Họp đánh giá viên chức năm học 2018-2019 K. KHB&CNTP

TP: PHT. Thành; Khoa. KHB&CNTP

Tại: VP Khoa

* Triển khai tập huấn công tác chấm thi trắc nghiệm kỳ thi THPT Quốc gia 2019

TP: PHT. Khanh; Thành viên theo QĐ; Ban chấm thi trắc nghiệm

Tại: Phòng họp KHB

* 14h: Họp dự thảo kết quả kiểm tra nội bộ theo QĐ của Hiệu trưởng

TP: PHT. Thành; Thành viên tổ kiểm tra, Các cá nhân có liên quan

Tại: Phòng tiếp công dân

Thứ 6

21/6/2019

* 08h: Họp Giao ban

TP: Ban Giám hiệu; Trường/Phó Phụ trách các đơn vị

Tại: Phòng họp KHB 

* 14h: Họp báo cáo kết quả kiểm tra nội bộ theo QĐ của Hiệu trưởng

TP: Ban Giám hiệu; Thành viên tổ kiểm tra; Các cá nhân có liên quan

Tại: Phòng họp KHB

Thứ 2

24/6/2019

* Đi công tác Campuchia (đến hết ngày 28)

TP: Hiệu trưởng

Tại: Campuchia

* Tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019 (đến hết ngày 27/6)

TP: PHT. Khanh; PHT. Thành

 

Thứ 6

28/6/2019

* Chủ trì công tác chấm thi trắc nghiệm kỳ thi THPT Quốc gia 2019 (đến hết ngày 30/6)

TP: PHT. Khanh

* Làm việc với Doanh nghiệp Nước mắm Khải Hoàn

TP: PHT. Thành

Tại: Phú Quốc

* Chủ trì công tác chấm thi trắc nghiệm kỳ thi THPT Quốc gia 2019 (đến hết ngày 30/6)

TP: PHT. Khanh

* Làm việc với Doanh nghiệp Nước mắm Khải Hoàn

TP: PHT. Thành

Tại: Phú Quốc

Trường Đại học

Kiên Giang

  • Địa chỉ: Số 320 A - Quốc lộ 61 - TT. Minh Lương, Châu Thành - Kiên Giang
  • Điện thoại: 0297.3.926714 - Fax: 0297.3.926714
  • Đang trực tuyến: 22
  • Tổng lượt truy cập: 1,604,843