Đại học Kiên Giang chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Thông báo về việc không tổ chức Lễ chào cờ sinh viên tháng 6/2019

16:02 | 08/06/2019

Trường Đại học

Kiên Giang

  • Địa chỉ: Số 320 A - Quốc lộ 61 - TT. Minh Lương, Châu Thành - Kiên Giang
  • Điện thoại: 0297.3.926714 - Fax: 0297.3.926714
  • Đang trực tuyến: 18
  • Tổng lượt truy cập: 594,120