Đại học Kiên Giang kỷ niệm ngày Nam Bộ kháng chiến 23/9/1945

Ban giám hiệu

15:40 | 08/06/2019

 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thái Thành Lượm

Bí thư Đảng ủy

Hiệu Trưởng

Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Khanh

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Hiệu Trưởng

Tiến Sĩ Nguyễn Văn Thành

Phó Hiệu Trưởng

Trường Đại học

Kiên Giang

  • Địa chỉ: Số 320 A - Quốc lộ 61 - TT. Minh Lương, Châu Thành - Kiên Giang
  • Điện thoại: 0297.3.926714 - Fax: 0297.3.926714
  • Đang trực tuyến: 24
  • Tổng lượt truy cập: 166,122