You are here

  • 05.08.2019 | Nguyễn Vĩnh Tân

Trường Đại học Kiên Giang ký kết bản ghi nhớ với Quỹ Phi Lợi Nhuận Thái Lan

Sáng ngày 2/8, tại Trường Đại học Kiên Giang đã diễn ra buổi ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Kiên Giang và Quỹ Phi Lợi Nhuận Thái Lan (Prasert Tassnee).

Đại diện đoàn Thái Lan có ông Sawang Singhakachen Giám đốc Quỹ phi lợi nhuận Prasert- Tassnee Poongumarn Foundation, phụ trách đoàn và phía Trường Đại học Kiên Giang có đại diện TS. Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Hiệu trưởng Nhà Trường. Đây là một tổ chức phi Chính phủ, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, với mục đích nhằm thúc đẩy hợp tác, gắn kết và giới thiệu trao đổi Giảng viên giữa hai bên trong thời gian tới, đặc biệt giúp Giảng viên hoặc sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh sắp tốt nghiệp ra trường có cơ hội trau dồi khả năng giảng dạy Tiếng Anh, giao lưu văn hoá tại các trường Trung học phổ thông ở Thái Lan.

Sau buổi gặp gỡ và và làm việc, hai bên đã thống nhất chung với các thỏa thuận, khuyến khích các hoạt động như: Trao đổi giảng viên, nhân viên, học giả nghiên cứu, giáo viên và sinh viên có cơ hội việc làm; Hoạt động nghiên cứu chung; Tham gia hội thảo và các cuộc họp học thuật; Trao đổi tài liệu học tập và thông tin khác. Bản ghi nhớ sẽ có hiệu lực trong vòng 3 năm.

    Một số hình ảnh tại buổi ký kết

Lê như

AddThis Sharing Buttons