Ministry of Education and Training

Ministry of Education and Training

Kien Giang University

DEVOTION - PRESTIGE - QUALITY – INTEGRATION

MEETING TO CELEBRATE THE THMAY NEW YEAR IN 2021

On the afternoon of April 15, Kien Giang University organized the program of the 2021 Khmer ethnic minority meeting to celebrate the Thmay New Year for the Cambodian and Khmer employees, lec...

Vì sao sinh viên chọn Trường Đại học Kiên Giang?

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến 2020 - Theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT

Tư vấn Tuyển Sinh Năm 2020 Phiên 5

Tư vấn Tuyển Sinh Năm 2020 Phiên 4