You are here

  • 14.09.2023 | 110 lượt xem | Như Ngọc

Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên” năm học 2023 – 2024

Thực hiện công văn số 4337/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 15/8/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” trong cơ sở đào tạo năm học 2023 – 2024, Nhà trường đã ban hành kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” năm học 2023 – 2024 cho sinh viên toàn Trường đúng theo tinh thần hướng dẫn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Từ ngày 11 đến ngày 16/9, Trường Đại học Kiên Giang tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên” năm học 2023-2024, cho hơn 1.500 tân sinh viên khóa 9. Theo 4 nhóm: Nhóm 1: Khoa Kinh tế; Nhóm 2: Sư phạm và Xã hội Nhân văn; Nhóm 3: Khoa Kỹ thuật – Công nghệ, Khoa Thông tin và Truyền thông; Nhóm 4: Khoa Ngoại ngữ; Khoa Tài nguyên – Môi trường; Khoa Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Khoa Khoa học Thực Phẩm và Sức khỏe.

Toàn cảnh tân sinh viên khóa 9 tham gia “Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên” năm học 2023 – 2024

 

Theo TS. Nguyễn Văn An - Phó trưởng phòng Công tác sinh viên và Kết nối cộng đồng: Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên đầu khóa nhằm Giúp cho sinh viên nắm vững những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào học tập trong Nhà trường. Nâng cao nhận thức của sinh viên về quyền, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân – sinh viên trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành Giáo dục, các kiến thức, kỹ năng phù hợp, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo và rèn luyện đối với sinh viên.

Chương trình “tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” đầu khóa học gồm 9 nội dung cơ bản gồm: Văn bản, thông tin của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam, thông tin về tình hình thời sự, kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2023; Phổ biến, giáo dục pháp luật; Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; bảo đảm an ninh trật tự An toàn giao thông; Phổ biến, giáo dục các quy định của Pháp luật; Các quy chế, quy định liên quan đến công tác đào tạo; Các quy chế, quy định, chế độ chính sách liên quan đến sinh viên; Hướng dẫn khai thác, sử dụng các ứng dụng CNTT trong quá trình học tập và nghiên cứu tại trường, bao gồm: hệ thống quản lý đào tạo, tra cứu thông tin học tập; Kỹ năng hòa nhập và thích nghi trong môi trường đại học; Giáo dục kỹ năng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo,…

TS. Nguyễn Văn An - Phó trưởng phòng Công tác sinh viên và Kết nối cộng đồng phổ biến các quy chế, quy định, chế độ chính sách liên quan đến sinh viên

 

Để nội dung tuyên truyền đạt hiệu quả cao, Trường Đại học Kiên Giang sẽ tổ chức học tập theo nhiều hình thức như: Học tập trực tiếp các nội dung, chuyên đề; Tích hợp trong các nội dung truyền truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hàng tháng trong năm học 2023-2024; Tích hợp các nội dung với các hoạt động của Trường, các cuộc thi, hội nghị, hội thảo, sinh hoạt câu lạc bộ, các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, tham quan các di tích lịch sử, cách mạng; các hoạt động do Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức, các tiết sinh hoạt Lớp, sinh hoạt Đoàn, Hội hàng tháng,... xuyên suốt trong năm học 2023-2024.

NHƯ NGỌC

AddThis Sharing Buttons