You are here

  • 08.06.2019 | Võ Hoàng Nhân

Tập huấn “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học” và hướng dẫn xây dựng văn bản quản lý nội bộ Trường Đại học

Ngày 30/03/2019 tại Trường Đại học Kiên Giang đã diễn ra buổi tập huấn “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học” và hướng dẫn xây dựng văn bản quản lý nội bộ Trường Đại học. Nhằm để phổ biến, hướng dẫn kịp thời đầy đủ nội dung của “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học”, giúp công chức, viên chức, người lao động của trường nắm bắt và thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật.

Toàn cảnh buổi tập huấn

Thành phần tham dự có: TS. Nguyễn Thị Thu Thủy - Chuyên viên vụ Giáo dục Đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về phía Trường Đại học Kiên Giang có: PGS.TS. Thái Thành Lượm – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; TS. Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Bí thư - Phó hiệu trưởng Nhà trường,Th.S Nguyễn Văn Thành – Phó hiệu trưởng Nhà trường; cùng với quý Thầy/ Cô, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường, Lãnh đạo các bộ môn thuộc Khoa, Chuyên viên phòng tổ chức cán bộ…đã tham dự đông đủ.

TS. Nguyễn Thị Thu Thủy - Chuyên viên vụ Giáo dục Đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo – Báo cáo viên

Tại buổi tập huấn, TS. Nguyễn Thị Thu Thủy - Chuyên viên vụ Giáo dục Đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo những nội dung cơ bản trong công tác chuẩn bị thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học như: Các nguyên tắc tổ chức của các cơ sở Giáo dục Đại học, cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường Đại học Kiên Giang. Bên cạnh đó, chỉ ra những điểm mới trong các quy định hiện hành đối với cơ sở GDĐH theo Luật GD ĐH 2012, Điều lệ trường ĐH (Quyết định số 70/QĐ-TTg); Quy định pháp luật liên quan: tổ chức bộ máy, nhân sự, hoạt động đào tạo, nghiên cứu hợp tác quốc tế, phục vụ cộng đồng.

PGS.TS. Thái Thành Lượm – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu ý kiến

Đây là buổi tập huấn được tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc với những nội dung cơ bản, thiết thực, cập nhật được những thông tin kiến thức mới của “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học”. Bên cạnh đó, hướng dẫn xây dựng một số văn bản quản lý nội bộ theo nội dung  “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học” theo tài liệu Luật số 34/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Giáo dục đại học.

TS. Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Bí thư - Phó hiệu trưởng Nhà trường phát biểu ý kiến

Lệ Phương

AddThis Sharing Buttons