You are here

  • 26.08.2020 | Nguyễn Vĩnh Tân

TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG LẦN VI, NHIỆM KỲ 2019 – 2024

Chiều ngày 21/8, Hội đồng Trường Đại học Kiên Giang đã tổ chức kỳ họp lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Kỳ họp do TS. Đặng Thanh Sơn – Chủ tịch Hội đồng trường điều hành với sự tham gia trực tiếp và trực tuyến của các thành viên hội đồng.

     Kỳ họp đã thông qua báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo Giám sát của Hội đồng Trường; các Tờ trình của Ban Giám hiệu về việc tổ chức, sắp xếp lại tổ chức lại một số đơn vị thuộc Trường Đại học Kiên Giang; thông qua mức thu học phí, mức thu và các khoản thu tại Nhà khách, Ký túc xá năm học 2020 – 2021...

Toàn cảnh kỳ họp lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024

     Báo cáo giám sát quý 2 năm 2020 của Hội đồng trường đánh giá Nhà trường đã thực hiện tốt việc quy hoạch viên chức quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc, quy hoạch đào tạo cán bộ giai đoạn 2021-2025, tạo thêm niềm tin cho viên chức Nhà trường về sự ổn định, nhất là lực lượng viên chức trẻ.

Thành viên Hội đồng Trường đóng góp ý kiến tại kỳ họp

     Hoàn thành công tác giảng dạy và tổ chức thi học kỳ 2; xây dựng kế hoạch giảng dạy học kỳ hè năm học 2019 – 2020. Tổ chức tuyển sinh và tiếp nhận hồ sơ đăng ký của thí sinh. Các hạng mục công trình của dự án được triển khai đúng tiến độ; khuôn viên Nhà trường ngày càng được chỉnh chu làm tăng sự hài lòng của sinh viên, phụ huynh đối với Nhà trường.

Thành viên Hội đồng Trường đóng góp ý kiến tại kỳ họp

   Triển khai hợp tác thành công với Đại học Hoàng gia Campuchia, chuyên gia Anh để chủ trì một dự án quốc tế về Wetland; hợp tác với Trường Đại học An Giang, chuyên gia Anh để tham gia dự án quốc tế tưới ngập, khô xen kẻ. Liên hệ tham gia Dự án về xử lý môi trường của Quỹ Môi trường do Liên hợp quốc tài trợ cho Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc.

Thành viên Hội đồng Trường đóng góp ý kiến tại kỳ họp

     Tổ chức tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài cấp bộ, Tỉnh và cấp cơ sở với nhiều đề tài thiết thực, hiệu quả. Ngoài ra Trường còn hợp đồng thực hiện 03 đề tài theo đơn đặt hàng của địa phương với thành phố Hà Tiên, đây là công việc hết sức cần thiết và cần mở rộng thêm thời gian tới.

Thành viên Hội đồng Trường đóng góp ý kiến tại kỳ họp

NHƯ NGỌC

AddThis Sharing Buttons