You are here

  • 08.03.2020 | Võ Hoàng Nhân

Cụm thi đua số 6 tổ chức Hội nghị sơ kết năm học 2019 – 2020

Sáng ngày 6/3, Cụm thi đua số 6 đã tổ chức Hội nghị sơ kết năm học 2019 – 2020 tạiTrường Đại học Kiên Giang.

Cụm thi đua số 6 gồm 9 đơn vị là các cơ sở giáo dục đại học, gồm: Trường Đại học Kiên Giang, Trường Đại học Đà Lạt, Trường Đại học Đồng Tháp; Trường Đại học Nha Trang, Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Đại học Tây Nguyên, Trường Đại học Việt Đức, Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Tây Bắc. Đối với Cụm thi đua số 6, trong năm học 2019 – 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phân công Trường Đại học Kiên Giang làm Cụm trưởng, Trường Đại học Đà Lạt làm Cụm phó.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết của Cụm thi đua số 6

Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết và kết quả thực hiện phong trào thi đua học kỳ I năm học 2019 – 2020 của Cụm thi đua số 6 với các nội dung như: công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức cán bộ, chế độ chính sách, bảo vệ chính trị nội bộ; tuyển sinh đào tạo; hoạt động khoa học công nghệ; hội nhập quốc tế; quản trị đại học; thanh tra pháp chế; cơ sở vật chất; kế hoạch tài chính; công tác sinh viên; đoàn thể và công tác xã hội.

Cũng tại Hội nghị, các đơn vị đã tiến hành ký kết giao ước thi đua với các tiêu chí thi đua (tính điểm) theo 9 nhiệm vụ như sau: rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động đơn vị; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho sinh viên, đảm bảo an toàn trường học; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo và quản lý; đẩy mạnh phân cấp và thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm với các cơ sở đào tạo; hội nhập quốc tế trong giáo dục đào tạo; tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục đào tạo; phát triển nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 bắt tay ký kết giao ước thi đua

Để hoàn thành 9 nhiệm vụ nêu trên, Cụm thi đua số 6 đã cụ thể thêm 5 chỉ tiêu (tính điểm) về giải pháp: hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính về giáo dục đào tạo; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của các bộ quản lý giáo dục; có kế hoạch triển khai công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, cải tiến nâng cao chất lượng, hoàn thành tự đánh giá; tăng cường công tác truyền thông về giáo dục đào tạo.         

Kết thúc hội nghị, TS. Nguyễn Tuấn Khanh – Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang, Cụm trưởng đã thống nhất các hoạt động trao đổi kinh nghiệm trong công tác giữa các trường thông qua các hội thảo được tổ chức tại Trường Đại học Kiên Giang, Đại học học Quy Nhơn, Đại học Đà Lạt; thống nhất thời gian diễn ra Hội nghị tổng kết của cụm và biểu mẫu báo cáo tổng kết. Hội nghị đã kết thúc thành công, trên tinh thần đoàn kết –hỗ trợ nhau cùng phát triển.     

AddThis Sharing Buttons