Kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/06/1925 - 21/06/2019) - Đại học Kiên Giang tổ chức Ngày hội việc làm (18/06/2019)
Số ký hiệu Ngày ban hành Loại VB Trích yếu CQBH Tải
QC/ĐHKG 18-10-2019 Quy chế Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kiên Giang Trường
02 12-01-2015 Thông báo Phân công nhiệm vụ Ban Giám hiệu nhiệm kỳ 2014 - 2019 Trường
269 14-08-2015 Quyết định Quy định thời gian làm việc, nghỉ ngơi, nghỉ việc riêng của công chức, viên chức và người lao động Trường
271 14-08-2015 Quyết định Quy định về quy trình cấp phát văn bằng, tín chỉ Trường
2015 10-04-2015 Hướng dẫn Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 Bộ ngành
1988/BGDĐT-KTKĐCLGD 24-05-2015 Hướng dẫn Hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2015 Bộ ngành
32/2015/TT-BGDĐT 16-12-2015 Thông tư Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học Bộ ngành
16/2015/NĐ-CP 14-02-2015 Nghị định Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập Trung ương
70/2014/QĐ-TTg 10-12-2014 Quyết định Ban hành Điều lệ trường đại học Trung ương
268/QĐ/ĐHKG 14-08-2015 Quyết định Ban hành nội quy Trường Đại học Kiên Giang Trường

Trường Đại học

Kiên Giang

  • Địa chỉ: Số 320 A - Quốc lộ 61 - TT. Minh Lương, Châu Thành - Kiên Giang
  • Điện thoại: 0297.3.926714 - Fax: 0297.3.926714
  • Đang trực tuyến: 30
  • Tổng lượt truy cập: 1,970,613