Đại học Kiên Giang chào mừng ngày Quốc Khánh 2/9/2019
1559964532.jpg
Công bố Quyết định thành lập Ban vận động thành lập Hội sinh viên Trường Đại học Kiên Giang

Sáng ngày 22/5/2019, Trường Đại học Kiên Giang đã tồ chức buổi Lễ công bố Quyết định thành lập Ban vận động thành lập Hội ...

Trường Đại học

Kiên Giang

  • Địa chỉ: Số 320 A - Quốc lộ 61 - TT. Minh Lương, Châu Thành - Kiên Giang
  • Điện thoại: 0297.3.926714 - Fax: 0297.3.926714
  • Đang trực tuyến: 22
  • Tổng lượt truy cập: 68,393